എന്നേക്കുറിച്ച്

ഞാന്‍ ......ഇന്നുകളില്‍ ജീവിക്കുന്ന, നാളെകളെ തേടുന്ന , ഇന്നലെകളുടെ സൃഷ്ടി.

26 ജൂൺ 2014

മാന്ദ്യത്തിന്റെ ട്രാക്കിൽ ചില കാറോട്ടങ്ങൾ

 "ദി ക്രിടിക്" ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം


 

http://thecritic.in/archives/3267

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ